Presse

Pas på sproget i underretninger

Med barnets lov må børn ned til ti år nu se deres egne sagsakter, herunder også underretninger. Derfor skal lærere og andre, der skriver om svære ting i børn og unges liv, have blik for, hvordan teksten kan læses af dem, man skriver om.

Læs artiklen her

Af: Sara Marie Dynesen, Folkeskolen, 29. januar 2024

 

Eksperter opfordrer til fokus på skriftlighed i børnesager: Vi skal tage et opgør med måden, vi beskriver børn på

Med indførelsen af barnets lov får børn ned til ti år i princippet adgang til deres egne sagsakter. Det stiller krav til fagpersoners sprogbrug i dokumentationen, for negative og forkerte fremstillinger af børn kan føre til udsathed, mener eksperter.

Læs hele artiklen her

Af: Sara Marie Dynesen, socialmonitor.dk, 18. januar 2024

 

Anmeldelse: Udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde

En glimrende og meget bredt anvendelig bog i studiet af socialpædagogik med børn og unge i alderen 0-18. Baseret på Daniel Sterns teori og med eksemplificerende praksisfortællinger. En bog der sætter tanker og følelser i gang.

Læs hele anmeldelsen her

Af: Jørgen Boelskov, Pædagogen.dk

 

Radio interview - Radio Ådalen 

Hvorfor er den tidlige tilknytning til barnet så vigtigt med Rikke Yde Tordrup

Klik her og lyt

Fra: Radio Ådalen, 15. januar 2023

 

Tryg tilknytning, Dansk psykologisk Forlag 2022

 
Tilknytning er nok det begreb, der optager mig mest i mit arbejde som børnepsykolog. Fordi det er så fundamentalt for vores måde at være i verden på. Derfor er det vigtigt, at det gøres alment, hvad forældre kan gøre for at skabe en tryg tilknytning til sit barn - og hvordan fagpersoner kan støtte familien i dette.

Rikke Yde Tordrup er blevet lidt af et psykologiidol for mig. Hun formidler let og kommer med genkendelige eksempler. Det er bestemt ikke nemt at formidle så fundamental udviklingspsykologi på så relativt få ord - men det kommer hun i sine fire nye bøger om tilknytning vældig fint i mål med. Jeg er sikker på, at både forældre og fagfolk vil hente inspiration og viden.
De fire bøger omhandler tilknytning i børnefamilien, vuggestuen, dagplejen og sundhedsplejen.
Blandt alverdens roser har jeg blot to forbehold. I forhold til børnefamilien at jeg tror, at de forældre, der læser bogen, overvejende er forældre, som i forvejen formår at skabe tryg tilknytning og udviklende øjeblikke. Disse forældre har måske ikke brug for flere hjerneinput, hvor man samtidig kan blive bekymret for alt det, man måske ikke lykkes med.
Det andet er, at tilknytning kommer til at fremstå som - i min optik - lidt for isoleret. Jeg synes ikke helt, der bliver taget højde for alt det, der foregår i konteksten omkring barnet, ud over det direkte samspil. Hvad betyder det fx, at nogle familier bor mange på få kvadratmeter? Eller at nogle forældre arbejder mange (mange) timer om ugen for at opretholde råd til stort hus, dyre ferier mm. Kulturen og samfundsmæssige diskurser kunne derfor komme mere i spil. Omvendt ville det nok være for omfattende i disse udgaver, så det er måske en bog, Rikke og jeg skal skrive sammen på et tidspunkt. 

Af: Anna Sofie Slot privatpraktiserende psykolog og blogger samt skribent på bl.a. psykologer i Danmark 

 

Udviklende øjeblikke i plejefamilien, Akademisk Forlag 2022

Anbringelse, tvangsfjernelse og bekymringer herfor fylder en stor del af mit arbejdsliv.
Jeg møder ofte folk, der ikke arbejder inden for området, der har en opfattelse af, at der er for få anbragte, at biologiske forældre får “for mange chancer”, eller at det altid må være lykken at blive fjernet fra et dysfunktionelt miljø.
Jeg deler ikke helt disse opfattelser. Nogle gange ér det det bedste (eller mindst ringe) for et barn at blive anbragt. Men det er bestemt ikke uden omkostninger. Både for barnets oprindelige netværk, men i særdeleshed også for barnet selv.
Anbragte børn er fortsat som gruppe uhyre udsat. Det ændrer vi næppe fuldstændig nogensinde. Vi kan simpelthen ikke tage traumer (måske endda generationstraumer) væk ved at flytte et barn til en anden kontekst.
Det betyder dog heller ikke, at vi ingenting kan gøre. Psykolog Rikke Yde Tordrup har igen begået en inspirerende bog, der netop gør os klogere på, hvordan vi udviklingspsykologisk og samtidig helt praksisnært kan støtte børn, der har oplevet svære brud på blandt andet tilknytning.
Bogen kan selvsagt anbefales til plejeforældre, men alle, der på en eller anden måde gerne vil være klogere på anbragte børn, vil have gavn af at læse den.
Jeg er desuden vild med Rikke Yde Tordrups måde at understrege vigtigheden af tålmodighed. Særligt anno 2022 med fokus på hurtige løsninger og effekt er det gavnligt at blive mindet om. 

Af: Anna Sofie Slot privatpraktiserende psykolog og blogger samt skribent på bl.a. psykologer i Danmark 

 

Barnets perspektiv, Dansk Psykologisk Forlag 2022

Denne bog om hvordan man kan inddrage børn i deres egen (sags)behandling er den vigtigste bog, jeg har læst længe! 
Ærligt var mine forventninger ikke særlig høje, da jeg (i al beskedenhed ) mener, jeg er ret god til at indtænke børneperspektivet i det arbejde, jeg laver. Men Rikke Yde Tordrup får på fineste vis systematisk samlet det med både teori, jura og praksisnære eksempler, som gør det let at overføre til de børn, man selv kender.
Jeg vil anbefale bogen til alle, der arbejder med udsatte børn.

Af: Anna Sofie Slot privatpraktiserende psykolog og blogger samt skribent på bl.a. psykologer i Danmark 

 

Børnebreve får livshistorien til at hænge sammen

Sårbare børn mangler indsigt i de tiltag, det offentlige system iværksætter i deres liv. Mange får et chok den dag, de læser deres sagsmappe. Det bør ændres, mener psykolog Rikke Yde Tordrup, der har udarbejdet en model til børnebevidning for bl.a. plejefamilier og socialpædagoger.

Læs hele artiklen

Fra: Socialpædagogen Online, 12. september 2022

 

Video: Markante forældre

 

Anmeldelse: Tryg tilknytning i sundhedsplejen

Læs anmeldelsen her

Fra: Sundhedsplejersken 04, Oktober 2022

 

Gratis webinar: Dansk Psykologisk Forlag | Fokus på tilknytning

I anledning af de nye bøger Kort & godt om TILKNYTNING af Niels Peter Rygaard og Pernille Darling og serien Tryg tilknytning i… af Rikke Yde Tordrup inviterer vi til et webinar, hvor du bl.a. kan høre oplæg ved forfatterne bag.

Se webinar her

 

Inspiration til pædagogiske aktiviteter under corona-epidemien

Som modvægt til dette store fokus på håndhygiejne foreslår jeg at sætte fokus på alt det forunderlige, man kan med sine hænder, og at skabe en masse udviklende øjeblikke om hænderne, som kan give barnet en god selvfornemmelse. For mig er det selve formålet med aktiviteten, og det er derfor mindre vigtigt, om den stikker af i uventede retninger.

Læs hele hæftet

 

Vejen mod det lille blik over skulderen

Mange familieplejere tager imod børn, der hverken vil invitere til leg eller trøst. Men har man respekt for betydningen af barnets livserfaringer og et øje på hverdagens udviklende øjeblikke, kan man skabe grundlag for en tryg tilknytning, fortæller psykolog Rikke Yde Tordrup

Læs hele artiklen

Fra: Socialpædagogen Online, 15. juni 2021

 

Fra modspiller til medspiller. Byg bro til de markante forældre.

De såkaldt markante, stærkt engagerede forældre vil meget langt for deres børn, og du kan komme i klemme, hvis du ikke argumenterer med din faglighed. Hvis I kæmper sammen, kan de blive fantastiske ambassadører, mener forfatter til ny bog.

Læs hele artiklen

Fra: Børn & unge Nr. 5 - 2018

 

Markante forældre. En bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og stærke følelser

Markante forældre er skrevet af Rikke Yde Tordrup, som er cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi. Bogen har undertitlen: En bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og stærke følelser, hvilket allerede her indkredser målgruppen, som dog også er (markante) forældre og andre faggrupper, der arbejder direkte eller indirekte med samarbejdet mellem skole og hjem, fx psykologer med arbejde i PPR eller i familiebehandlingsregi.

Læs hele anmeldelsen

Af: Christel Wilms, cand.psych.

 

Guide til at overleve DE MARKANTE FORÆLDRE

Der kan være tale om curlingforældre, der ønsker at fjerne enhver sten fra deres børns vej. Der kan også være tale om tigerforældre, der af al magt vil ruste deres barn til konkurrencesamfundet, og som derfor kræver af de professionelle, at de udfordrer barnet maksimalt.

Læs hele anmeldelsen

Af: Anna Louise Stevnhøj

 

Sådan samarbejder du med curlingforældrene

Bogen er vigtig og anvendelig. Alle lærere, pædagoger og skoleledere burde læse den. NU!

Læs hele anmeldelsen

Af: Alice Buchhave Nørlem

 

NY BOG: Markante forældre. En bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og stærke følelser

Det er den første bog om det emne jeg nogensinde har læst - hvor den er god!

Læs hele anmeldelsen

Af: Kai Pedersen - AKTbladet

 

Ny bog: Sådan møder du markante forældre

Vis forældrene, at I kæmper på samme side: At I vil barnets bedste, lyder rådet fra psykolog Rikke Yde Tordrup, forfatter til en bog om at håndtere forældre med store krav.

Læs hele anmeldelsen

Af: Miriam Lykke Schultz

 

Når usikkerhed og kærlighed går hånd i hånd

Min fagfælle, psykolog Rikke Yde Tordrup, har skrevet bogen Markante forældre, som netop handler om alle os forældre, som på grund af vores egen usikkerhed, kan komme til at markere os på måder, som kan gøre de professionelle omkring vores børn usikre.

Læs hele anmeldelsen

Af: Anna Sofie Slot

 

GUIDE: Sådan skruer du op og ned for børn

Børn har brug for at kunne omstille sig og finde roen efter en aktivitet i højt tempo. Læs, hvorfor arousal regulering er vigtig, og få gode tips til at regulere gearkassen.

Læs hele anmeldelsen

Af: Miriam Lykke Schultz - Børn&Unge

 

Udviklende øjeblikke: Pædagoger har dem i tusindvis

Brug de udviklende øjeblikke til arbejdet med sårbare børn, anbefaler psykolog Rikke Yde Tordrup, der har skrevet en bog om de vigtige øjeblikke.

Læs hele anmeldelsen

Af: Steffen Hagemann - bupl.dk

 

Vigtig bog om udviklende øjeblikke

"Udviklende øjeblikke" er en vigtig bog, der bekræfter hvordan den tidlige tilknytning lægger grundstenen til barnets fremtidige tilknytningsmønster og sundhed. Forfatteren lever fuldt ud op til sit ønske: "Jeg ønsker, at bogen her vil bidrage til at illustrere, hvad hverdagens udviklende øjeblikke betyder for barnets udvikling."

Læs hele anmeldelsen

Af: Jane Bækgaard og Rene Meyrowitsch - Danske Kommuner

 

Udviklende øjeblikke kræver tid og ro

En af de bedste bøger om udviklingspsykologi i pædagogisk arbejde. Konkret, velskrevet og praktisk indblik i, hvordan pædagogen skaber udviklende øjeblikke med børn.

Læs hele anmeldelsen

Af: Heidi Friborg Christophersen - Folkeskolen.dk

 

Udviklende øjeblikke

Med eksempler fra vuggestue, børnehave og indskoling peger Udviklende øjeblikke på tegn på uhensigtsmæssige tilknytningsstile hos børn. Bogens formål er at give indsigt i tegn på udviklingsvanskeligheder, og det lykkes meget godt. Pædagogen får forslag til en målrettet indsats ved hjælp af udviklingsplaner.

Læs hele anmeldelsen

Af: Bjarne W. Andresen - jagoo.dk

 

Om selvfornemmelser i praksis

I bogen I sku´bare ha´ set mig forsøges dette teoretiske værk, som undertitlen Daniel N. Stern og specialpædagogik – 27 fortællinger fra en døgninstitution antyder, anvendt i praksis på døgninstitutionen Tippen, der har omsorgssvigtede børn og unge som målgruppe. Her har man, i samarbejde med den tilknyttede psykolog, forsøgt at omsætte Daniel Sterns komplekse udviklingsteori til en metode som personalet kunne arbejde med i udrednings og behandlingsarbejdet med døgninstitutionens børn og unge.

Læs hele anmeldelsen

Af: Christina Mohr Jensen - kulturkapellet.dk

 

Forældre på godt og ondt

Forældre er en stor ressource i den frie skoleverden, hvorde både hjælper til, har ind ydelse, tager ansvar og ikke mindst betaler. Men forældre kan også blande sig for meget, stille krav, blive for markante og skabe udfordringer for både lærere og skole. Det sætter vi fokus på i dette blad under overskriften forældre på godt og ondt.

Læs hele artiklen

Af: Mette Søndergård

 

Å takle foreldre med store krav og sterke følelser

De markante foreldrene, de som forlanger og forhandler for barna sine i møtet med skolen, er her for å bli. På andre siden av kateteret føler lærere og pedagoger seg som skyteskiver. Rikke Yde Tordrup har skrevet bok om hvordan løse det konfliktfylte forholdet.

Læs hele artiklen

Af: Ole J. Askeland