Foredrag

Foredrag

Om forældresamarbejde, udviklende øjeblikkes betydning og relationer, både i almen- specialområdet, samt omsorgssvigts konsekvenser og børnebreves betydning for det udsatte barn.

Læs mere
Fagbogsforfatter

Fagbogsforfatter

Om udviklingspsykologi til både almen- og specialområdet. Målgruppen er fagprofessionelle, men forældre er også velkomne til at læse med.

Læs mere

Supervision

Supervision

Til fagprofessionelle, der har som opgave, at få andre i trivsel. Socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, psykologer, familiebehandlere, adoptionskonsulenter, plejefamilier m.fl. gruppe og individuelt.

Læs mere
Terapi

Terapi

Som privatpraktiserende med klinik i Tarm. Børn, unge og voksne samt par og familier kommer i klinikken.

Læs mere
Om Rikke

Om Rikke

Uddannet cand. psyk fra Aarhus Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet. Godkendt som klinisk specialist i børn og unge af Dansk Psykologforening.

Læs mere

Psykolog Rikke Yde Tordrup

Jeg henvender mig til både børn, unge, voksne og par. Jeg tilbyder samtaleterapi, rådgivning, supervision, undervisning og foredrag.

Grundlæggende tror jeg på og har erfaring med, at mennesket kan opnå større livskvalitet ved at fokusere på sin egen udvikling i en nærværende kontakt.

Indsigt i livets kriser kan give anledning til muligheder for udvikling og større livskvalitet.