Artikler

Hvornår kan man som fagperson anbefale forældre, plejeforældre og adoptanter, at deres børn starter i dagtilbud i et tilknytningsteoretisk perspektiv 

Som supervisor for forskellige faggrupper indenfor PPR og børneområdet f.eks. sundhedsplejesker, familiebehandlere, PPR-psykologer og anbringelseskonsulenter samt adoptionsrådgivere er ovenstående spørgsmål ofte til refleksion i supervisionsrummet.

Læs hele artiklen 

Fra: Specialpædagogisk månedsblad - 17. årgang, nummer 210, 2021

Coronakrisen har givet minimumsnormeringer med et snuptag. Lad os holde fast i dem!

Selv om corona har gjort ting vanskelige i daginstitutionerne, har det også sikret børnene bedre normeringer og små børnegrupper, hvor de bedre kan legelære sammen. Lad os for børnenes skyld ikke ødelægge denne positive udvikling, skriver Rikke Yde Tordrup og Dion Sommer i dette debatindlæg.

Læs hele artiklen

Fra: Information, 20. maj 2020

Udviklende øjeblikke er truede

Det er vigtigt for barnets psykologiske udvikling at føle sig set og bekræftet i, at det er okay at være til. Det kalder man udviklende øjeblikke. De er truede og med dem fundamentet for tilknytning og et barns udvikling af gode selvfornemmelser.

Læs hele artiklen

Fra: Børns Hverdag Nr. 4 - 2019

Markante forældre - handler i kærlighed

De stiller store krav og har stærke følelser og ønsker, at deres barn får først, størst og bedst. Men det handler om at vise din faglighed og interesse i deres barns trivsel, så kan de for­vandles til ambassadører for din institution.

Læs hele artiklen

Fra: Børns Hverdag Nr. 3 - 2018

 

Når et øjeblik betyder alverden

Ifølge psykolog Rikke Yde Tordrup er det afgørende i vores børns ud- vikling, at vi som forældre helt konkret har øje for dem. Med vores blik kan vi skabe tilknytning, tryghed og ro – og det har vores børn brug for mere end nogensinde før.

Læs hele artiklen

 

Skolestart og markante forældre

Markante forældre stiller store krav og har stærke følelser og de ønsker, at deres barn får først, størst og bedst. Hvordan bliver de gode medspillere til skolestart?

Læs hele artiklen

Fra: SKOLESTART NR. 5 - 2018

 

Børn kan ikke knytte sig til pædagoger, der ikke er der. Det har konsekvenser for livet

Børn har brug for at kunne danne trygge relationer til deres pædagoger, men normeringen i daginstitutionerne er så lav, at mange ikke får muligheden for det. Det har alvorlige konsekvenser for deres udvikling og læring, skriver psykolog Rikke Yde Tordrup i dette debatindlæg

Læs hele artiklen

Fra: Information, 11. marts 2019