Supervision

Jeg tilbyder professionelle personer omkring børn og familier supervision, undervisning og foredrag i optimal udvikling for børn, unge og familier.

 

Der kan være tale om:

  • Sagssupervision
  • Implementering af Daniel Sterns udviklingsteori som metode og arbejdsmodel
  • Udarbejdelse af udviklingsplaner for børn, unge, voksne og ældre
  • Individuel supervision

 

Et gruppesupervisionsforløb opbygges som oftest således, at supervisionen indledes med en hel eller en halv temadag, omhandlende hvorledes man får det optimale ud af supervision.

Temadagen kombineres med undervisning i optimal udvikling for både de der skal til at modtage supervision og for de mennesker den pågældende faggruppe har som målgruppe.

En temadag efterfølges af en række jævnlige supervisioner af 2-3 timers varighed.

Supervisioner af enkeltpersoner eller af grupper kan både foregå på den pågældende arbejdsplads og i min private praksis.

Supervisionspriser er afhængige af gruppens størrelse.

 

Se priser her