Samarbejdspartnere

Mød mine samarbejdspartnere

 

Jeg samarbejder med en række dygtige mennesker. Der alle kan skabe oplæg med en atmosfære af “le og lær” omkring specialiserede emner med et børneperspektiv.

 

Alle oplæg, temadage og weekendkurser med mine samarbejdspartnere bygger på høj faglighed, god kemi og atmosfære samt fælles passion for børns trivsel og rettigheder. 

Connie Nissen

Connie er en erfaren ergoterapeut, der har arbejdet med børn og unge siden 1987. Hun har en særlig interesse for sanseintegration og har afholdt mange kurser og foredrag om emnerne sanseintegration, sansemotorik og samspil.

I løbet af hendes karriere har Connie Nissen været involveret i og selv skrevet flere bøger, der beskæftiger sig med emnet sanseintegration og børns motoriske udvikling. 

Vi passer godt sammen i temaer omkring udviklende øjeblikke og samspil. Samt følger af tidlig omsorgssvigt.

Connie Nissen

Ann-Elisabeth Knudsen

Med en baggrund som lektor i psykologi har Ann specialiseret sig i kombinationen af neuropsykologi og hjerneforskning. Hun har skrevet en lang række bøger og holdt utallige foredrag om hjernens udvikling og funktion. Derudover medvirker Ann jævnligt som ekspert i TV- og radioprogrammer.

Vi passer godt sammen i temaer omkring teenagere og senfølger af tidlig omsorgssvigt. 

Ann-Elisabeth Knudsen

Christina Bergsted Andersen

Christina er områdechef i Københavns kommune og både uddannet jurist og socialrådgiver. Christina har mange års erfaring fra kommuner, Statsforvaltningen og Ankestyrelsen og er forfatter til kapitlet om jura og børnebevidning i vores bog Barnets perspektiv.

Vi passer godt sammen i temaet børnebevidning som metode. 

Christina Bergsted Andersen

Mette Larsen

Som antropolog og projektleder på “Retten til egen historie” på Københavns professionshøjskole samt som forfatter til bogen “Blikke fra dem du skriver om” har Mette 

fokus på at styrke skriftligheden i børnesager med særligt blik for indtagelsen af barnet/den unge. Forud for dette har Mette Larsen i mange år fungeret som leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns Kommune. 

Vi passer godt sammen omkring temaer som børneindragelse i skriftlighed og barnets perspektiv på sagsakter samt børnebevidning.

Mette Larsen

Er I interesserede er I velkomne til, at sende mig en mail. Så vil I få yderligere inspirationsmateriale og priser tilsendt.