Foredrag

Jeg tilbyder foredrag af 1-2 timers varighed. Jeg samarbejder med to konsulenter omkring udvikling af foredrag, hvor en central værdi er, at humor og læring skal følges ad.

 

Udviklende øjeblikke i plejefamilien

Rikke inviterer i dette foredrag plejeforældre ind i sit supervisionsrum og gennemgår de udfordringer og dilemmaer, hun oftest møder her, når det gælder plejefamilier.
Hun gennemgår tilknytningsteorien og udviklingspsykologien på en enkel og lettilgængelig måde, hvorefter hun omsætter teorien til praksis.
Vejen til tryg tilknytning og god udvikling er fyldt med udviklende øjeblikke – især i de udviklingsdomæner, hvor plejebarnet er i vanskeligheder.
Udviklende øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et plejebarns udvikling og tilknytning i plejefamilien og hvad skal plejeforældre være opmærksomme på, både hos barnet og hos dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå?

Rikke Yde Tordrup kommer omkring

 • hvilke tegn, der kan være på, at et plejebarn har udviklingsvanskeligheder
 • hvordan du som plejeforælder skaber en særlig kontakt, der udvikler barnets tilknytningsmønster og selvfornemmelser
 • hvordan børnebevidning kan anvendes i familiepleje og styrke barnet narrative selvforståelse
 • Tips og triks fra supervisionsrummet til, at holde sig langtidsfrisk som plejefamlie

Litteratur til foredraget:
Udviklende øjeblikke i plejefamilien 2021 Akademisk Forlag

Udviklende øjeblikke i plejefamilien

Download invitations-skabelon

 

 

Tryg tilknytning

Tryg tilknytning i dagplejen

Tryg tilknytning i dagplejen
I dette foredrag får du vigtig viden om, hvordan du som dagplejer styrker dagplejebarnets trygge tilknytning i de første vigtige år.
Tryg tilknytning mellem børn og de vigtige voksne er fundamentet for barnets trivsel og udvikling. Her spiller dagplejeren en helt central rolle sammen med mor og far.
Tryg tilknytning giver barnet et godt selvværd og tillid til andre mennesker – og barnet lærer at regulere sine følelser og styre sin opmærksomhed. Den trygge tilknytning er også vejen til sunde og trygge relationer til andre mennesker – livet igennem!
Heldigvis kommer den trygge tilknytning mellem børn og voksne som regel helt af sig selv – og der er mange måder at gøre det på.
Foredraget tager 1-2 timer efter behov. Der kan indlægges en kaffepause.
Og det kan forventes, at Rikke Yde Tordrup kommer ind på tilknytningsteori og dagplejerens praksis med humor og hjertevarme. Rikke har observeret og superviseret mange dagplejere og inddrager hendes erfaringer herfra i foredraget.

Litteratur til foredraget:
Tryg tilknytning i dagplejen (2021) Dansk Psykologisk Forlag

Tryg tilknytning til dagplejen

Download invitations-skabelon

Tryg tilknytning i sundhedsplejen

I dette foredrag får du viden om, hvordan du som sundhedsplejerske kan støtte den trygge tilknytning i familien i de første vigtige år af barnets liv – og ikke mindst i graviditeten.
Tryg tilknytning er fundamentet for børns trivsel og udvikling. Tryg tilknytning giver barnet et godt selvværd og tillid til andre mennesker – og barnet lærer at regulere sine følelser og styre sin opmærksomhed. Den trygge tilknytning er også vejen til sunde og trygge relationer til andre mennesker – livet igennem!
Heldigvis kommer den trygge tilknytning mellem forældre og børn som regel helt af sig selv – og der er mange måder at gøre det på. Det er vigtigt i sundhedsplejen at være opmærksom på, om der er gode vilkår for tilknytning i familien – og at kunne give råd og vejledning, hvis det ikke er tilfældet.
Foredraget tager 1-2 timer efter behov. Der kan indlægges en kaffepause.
Og det kan forventes, at Rikke Yde Tordrup kommer ind på tilknytningsteori og dagplejerens praksis med humor og hjertevarme. Rikke har superviseret mange sundhedsplejersker og inddrager hendes erfaringer herfra i foredraget. 

Litteratur til foredraget:
Tryg tilknytning i sundhedsplejen (2021) Dansk Psykologisk Forlag

Tryg tilknytning i sundhedsplejen

Download invitations-skabelon

Tryg tilknytning i børnefamilien

I dette foredrag får du vigtig viden om den trygge tilknytning, der er fundamentet for dit barns trivsel og udvikling. Tryg tilknytning giver barnet et godt selvværd og tillid til andre mennesker – og barnet lærer at regulere sine følelser og styre sin opmærksomhed. Den trygge tilknytning er også vejen til sunde og trygge relationer til andre mennesker – livet igennem!
Heldigvis kommer den trygge tilknytning mellem forældre og børn som regel helt af sig selv – og der er mange måder at gøre det på.
I foredraget giver Rikke på en humoristisk måde og fyldt med hverdagseksempler vigtig viden om, hvordan du styrker dit barns trygge tilknytning i de første vigtige år af barnets liv. Den trygge tilknytning begynder faktisk allerede i graviditeten og har afgørende betydning for, hvor let eller bøvlet det er at opdrage dit barn.
Foredraget tager 1-2 timer efter behov. Der kan indlægges en kaffepause.
Rikke er privatpraktiserende psykolog og klinisk specialist i børn og unge. Hun inddrager hendes erfaringer herfra i foredraget.

Litteratur til foredraget:
Tryg tilknytning i børnefamilien (2021) Dansk Psykologisk Forlag

Tryg tilknytning i børnefamilien

Download invitations-skabelon

Tryg tilknytning i vuggestuen

I dette foredrag får du vigtig viden om, hvordan du som fagperson styrker vuggestuebarnets trygge tilknytning i de første vigtige år.
Tryg tilknytning mellem børn og de vigtige voksne er fundamentet for barnets trivsel og udvikling. Her spiller pædagogen i vuggestuen en helt central rolle sammen med mor og far.
Tryg tilknytning giver barnet et godt selvværd og tillid til andre mennesker – og barnet lærer at regulere sine følelser og styre sin opmærksomhed. Den trygge tilknytning er også vejen til sunde og trygge relationer til andre mennesker – livet igennem!
Heldigvis kommer den trygge tilknytning mellem børn og voksne som regel af sig selv – og der er mange måder at gøre det på. Ofte har tilknytningen dog svære vilkår i den travle og omskiftelige hverdag i vuggestuen – og det kræver en særlig indsats fra pædagogerne.
Foredraget tager 1-2 timer efter behov. Der kan indlægges en kaffepause.
Rikke er privatpraktiserende psykolog og klinisk specialist i børn og unge. Hun har igennem mange år superviceret pædagoger og inddrager hendes erfaringer herfra i foredraget.

Litteratur til foredraget:
Tryg tilknytning i vuggestuen (2021) Dansk Psykologisk Forlag

Tryg tilknytning i vuggestuen

Download invitations-skabelon

Forældresamarbejde

Markante forældre - handler i kærlighed

Nogle forældre engagerer sig så meget, at lærere, pædagoger og dagplejere bliver modarbejdet og kritiseret. Samarbejdet går i hårdknude – og det går ud over børnene.

Hvem er de markante forældre? Hvad driver dem så hårdt frem? Hvilke konsekvenser har deres adfærd for børnene og deres udvikling? Og hvordan kan lærere, pædagoger og dagplejere håndtere forældre med store krav og stærke følelser på en konstruktiv og professionel måde – også når der er konflikt i luften?

Et foredrag, der handler om, hvordan pædagoger, lærere og dagplejere, både fra almen og specialområdet, kan optimere samarbejdet med forældre, der markerer sig langt ind i dagtilbuds, skolens og SFOens hverdag.

For fagprofesionelle i dagpleje, dagtilbud og skole
Download invitations-skabelon

 

Moderne forældreskab - gå kærligt foran

(Afholdes efter at skolens personale har haft oplægget ”Moderne forældre – handler i kærlighed”)

I foredraget præsenterer Rikke Yde Tordrup sig selv som markant forælder og gennemgår med humor og hverdagseksempler, hvordan hun er i risiko for at udvikle børn, der larmer og ikke hører efter i klassen og i det hele taget bidrager til moderne mistrivsel i klassen.

Mistrivsel i klassen skal løses af skolen og forældrene i fællesskab.

Klassemistrivsel kan fx være uro i klassen, vanskeligheder med at styre klassen, meget negativ feedback i hverdagen, mange konflikter, børn der vil styre både andre børn og lærerne, børn der ikke vil deltage i fællesaktiviteter mv.

Hvordan undgår vi, at skole /SFO og forældrene kommer i konflikt om, hvem der har ansvaret for klassemistrivsel ?

For forældrene
Download invitations-skabelon

Anbefalet litteratur
Markante forældre 
Dansk Psykologisk Forlag

Relationers betydning

Udviklende øjeblikke og tilknytning i dagplejen, i daginstitutionen, i familiepleje, i børnefamilien.

Udviklende øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt.

Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et barns udvikling ?  Hvad skal voksne omkring barnet være opmærksomme på, både hos barnet og hos dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå?

Rikke Yde Tordrup gennemgår de tegn, der kan være på, at et barn har udviklingsvanskeligheder, og hun fortæller, hvordan voksne omkring barnet kan støtte børn relationelt.

Daniel N. Sterns udviklingspsykologi og moderne tilknytningsteori præsenteres på en enkel og tilgængelig måde, som knytter an til, hvordan hverdagen er for børn i dagpleje, daginstitution og indskoling.

For fagprofesionelle og børnefamilier. 
Download invitations-skabelon

Anbefalet litteratur
Udviklende øjeblikke,
Akademisk Forlag 2015, genudgivet 2019

 

Omsorgssvigts konsekvenser og udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde

I sku' bare ha' set mig 

Et foredrag om de udviklingspsykologiske og tilknytningsmæssige konsekvenser af omsorgssvigt?

 • Du vil få en enkel og anvendelig forståelse af hvordan omsorgssvigt udvikler børn med indre negative arbejdsmodeller med lavt selværd og mistillid til verden.
 • Du vil få en enkel og moderne præsentation af Daniel N. Sterns udviklingspsykologiske teori samt af tilknytningsteori.
 • Du vil få redskaber til et relationelt fokus, der vil styrke barnets trygge tilknytning og fungerer som en beskyttende faktor for barnet.
 • Du vil få værktøjer til at være i relation med børn der viser symptomer på utrygge tilknytningstile.

Rikke vil med humor og hjertevarme inddrage hendes erfaringer fra egen klinisk praksis samt fra hendes tid som døgninstitutionspsykolog og fra hendes supervisionsrum.

Kursusdag :

Hvis foredraget ønskes som en kursusdag vil kurset være bygget op vekslende mellem oplæg og mange eksempler fra døgnbehandling samt små snakke med kollegaer om hvorledes oplægges forståelsesrammer og værktøjer kan anvendes i deres hverdag.

Desuden vil det præsenteres hvordan børn kan styrkes i deres narrative selv via børnebevidning ved interventioner samt børnerapporter og undersøgelser.

Målgruppe :

Alle der arbejder med børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt.

F.eks. socialrådgivere, ansatte på døgninstitutioner, opholdsteder, dagbehandlingsskoler, krisecentre, familieplejere og støtte-kontaktpersoner m.fl.

Download invitations-skabelon

Anbefalet litteratur
I sku' bare ha' set mig,
Akademisk Forlag 2011

Udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde
Akademisk Forlag 2023

   Udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde

Barnets perspektiv - via børnebevidning

Livets røde tråd i barnets perspektiv
For fagprofessionelle der i perioder følger et udsat barn et stykke i livet og ønsker at dokumentere indsatsen til glæde for barnets identitetsudvikling.
For fagprofessionelle, der udreder eller udfører terapi med børn og ønsker at skrive børnerapporter efter udredning eller breve i eller efter terapi.
Download invitations-skabelon

Anbefalet litteratur
Barnets perspektiv, Dansk Psykologisk forlag 2022 

Barnets perspektiv

 

Se priser her

 

At holde sig langtidsfrisk i relationsarbejde

Et foredrag om hvordan det kan slide, på alle livets roller, at være i relation med børn og unge der har en udfordrende baggage med sig samt værktøjer til, at holde sig langtidsfrisk.

 • Du vil få en enkel og anvendelig forståelse af hvorledes dine forskellige relationer kan blive slidt og hvad du kan gøre forebyggende.
 • Du vil få en enkel og anvendelig forståelse af børn og unges tilknytningsmønstre og hvorledes det kan opleves, når disse udspiller sig i relation til dig og hvad du skal gøre for, at reparerer uhensigtsmæssige tilknytningsmønstre.
 • Du vil få en forståelse for medfølelsens pris og værktøjer til, at gøre prisen mindre.

Rikke vil med humor og hjertevarme inddrage hendes erfaringer fra egen klinisk praksis samt fra hendes supervisionsrum.

Hvis foredraget ønskes som en kursusdag (en halv på 3 timer eller en hel på 6 timer) vil kurset være bygget op vekslende mellem oplæg og mange eksempler fra relationsmedarbejderens hverdag samt små snakke med kollegaer om hvorledes oplægges forståelsesrammer og værktøjer kan anvendes i hverdagen.

På en hel kursusdag vil deltagere endvidere prøve metoden ”lejerbål” inspireret af Per Isdals bog ”Medfølelsens pris fra Akademisk forlag 2018”.

 

Download invitations-skabelon

 

Medlem af: