Foredrag

Jeg tilbyder foredrag af 1-2 timers varighed. Jeg samarbejder med to konsulenter omkring udvikling af foredrag, hvor en central værdi er, at humor og læring skal følges ad.

 

Udviklende øjeblikke i plejefamilien

Rikke inviterer i dette foredrag plejeforældre ind i sit supervisionsrum og gennemgår de udfordringer og dilemmaer, hun oftest møder her, når det gælder plejefamilier.
Hun gennemgår tilknytningsteorien og udviklingspsykologien på en enkel og lettilgængelig måde, hvorefter hun omsætter teorien til praksis.
Vejen til tryg tilknytning og god udvikling er fyldt med udviklende øjeblikke – især i de udviklingsdomæner, hvor plejebarnet er i vanskeligheder.
Udviklende øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et plejebarns udvikling og tilknytning i plejefamilien og hvad skal plejeforældre være opmærksomme på, både hos barnet og hos dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå?

Rikke Yde Tordrup kommer omkring

  • hvilke tegn, der kan være på, at et plejebarn har udviklingsvanskeligheder
  • hvordan du som plejeforælder skaber en særlig kontakt, der udvikler barnets tilknytningsmønster og selvfornemmelser
  • hvordan børnebevidning kan anvendes i familiepleje og styrke barnet narrative selvforståelse
  • Tips og triks fra supervisionsrummet til, at holde sig langtidsfrisk som plejefamlie

Litteratur til foredraget:
Udviklende øjeblikke i plejefamilien 2021 Akademisk Forlag

Udviklende øjeblikke i plejefamilien

Download invitations-skabelon

 

 

Tryg tilknytning

Tryg tilknytning i dagplejen
I dette foredrag får du vigtig viden om, hvordan du som dagplejer styrker dagplejebarnets trygge tilknytning i de første vigtige år.
Tryg tilknytning mellem børn og de vigtige voksne er fundamentet for barnets trivsel og udvikling. Her spiller dagplejeren en helt central rolle sammen med mor og far.
Tryg tilknytning giver barnet et godt selvværd og tillid til andre mennesker – og barnet lærer at regulere sine følelser og styre sin opmærksomhed. Den trygge tilknytning er også vejen til sunde og trygge relationer til andre mennesker – livet igennem!
Heldigvis kommer den trygge tilknytning mellem børn og voksne som regel helt af sig selv – og der er mange måder at gøre det på.
Foredraget tager 1-2 timer efter behov. Der kan indlægges en kaffepause.
Og det kan forventes, at Rikke Yde Tordrup kommer ind på tilknytningsteori og dagplejerens praksis med humor og hjertevarme. Rikke har observeret og superviseret mange dagplejere og inddrager hendes erfaringer herfra i foredraget.

Litteratur til foredraget:
Tryg tilknytning i dagplejen (2021) Dansk Psykologisk Forlag

Tryg tilknytning til dagplejen

Download invitations-skabelon

 

Tryg tilknytning i sundhedsplejen
I dette foredrag får du viden om, hvordan du som sundhedsplejerske kan støtte den trygge tilknytning i familien i de første vigtige år af barnets liv – og ikke mindst i graviditeten.
Tryg tilknytning er fundamentet for børns trivsel og udvikling. Tryg tilknytning giver barnet et godt selvværd og tillid til andre mennesker – og barnet lærer at regulere sine følelser og styre sin opmærksomhed. Den trygge tilknytning er også vejen til sunde og trygge relationer til andre mennesker – livet igennem!
Heldigvis kommer den trygge tilknytning mellem forældre og børn som regel helt af sig selv – og der er mange måder at gøre det på. Det er vigtigt i sundhedsplejen at være opmærksom på, om der er gode vilkår for tilknytning i familien – og at kunne give råd og vejledning, hvis det ikke er tilfældet.
Foredraget tager 1-2 timer efter behov. Der kan indlægges en kaffepause.
Og det kan forventes, at Rikke Yde Tordrup kommer ind på tilknytningsteori og dagplejerens praksis med humor og hjertevarme. Rikke har superviseret mange sundhedsplejersker og inddrager hendes erfaringer herfra i foredraget. 

Litteratur til foredraget:
Tryg tilknytning i sundhedsplejen (2021) Dansk Psykologisk Forlag

Tryg tilknytning i sundhedsplejen

Download invitations-skabelon

 

Tryg tilknytning i børnefamilien
I dette foredrag får du vigtig viden om den trygge tilknytning, der er fundamentet for dit barns trivsel og udvikling. Tryg tilknytning giver barnet et godt selvværd og tillid til andre mennesker – og barnet lærer at regulere sine følelser og styre sin opmærksomhed. Den trygge tilknytning er også vejen til sunde og trygge relationer til andre mennesker – livet igennem!
Heldigvis kommer den trygge tilknytning mellem forældre og børn som regel helt af sig selv – og der er mange måder at gøre det på.
I foredraget giver Rikke på en humoristisk måde og fyldt med hverdagseksempler vigtig viden om, hvordan du styrker dit barns trygge tilknytning i de første vigtige år af barnets liv. Den trygge tilknytning begynder faktisk allerede i graviditeten og har afgørende betydning for, hvor let eller bøvlet det er at opdrage dit barn.
Foredraget tager 1-2 timer efter behov. Der kan indlægges en kaffepause.
Rikke er privatpraktiserende psykolog og klinisk specialist i børn og unge. Hun inddrager hendes erfaringer herfra i foredraget.

Litteratur til foredraget:
Tryg tilknytning i børnefamilien (2021) Dansk Psykologisk Forlag

Tryg tilknytning i børnefamilien

Download invitations-skabelon

 

Tryg tilknytning i vuggestuen
I dette foredrag får du vigtig viden om, hvordan du som fagperson styrker vuggestuebarnets trygge tilknytning i de første vigtige år.
Tryg tilknytning mellem børn og de vigtige voksne er fundamentet for barnets trivsel og udvikling. Her spiller pædagogen i vuggestuen en helt central rolle sammen med mor og far.
Tryg tilknytning giver barnet et godt selvværd og tillid til andre mennesker – og barnet lærer at regulere sine følelser og styre sin opmærksomhed. Den trygge tilknytning er også vejen til sunde og trygge relationer til andre mennesker – livet igennem!
Heldigvis kommer den trygge tilknytning mellem børn og voksne som regel af sig selv – og der er mange måder at gøre det på. Ofte har tilknytningen dog svære vilkår i den travle og omskiftelige hverdag i vuggestuen – og det kræver en særlig indsats fra pædagogerne.
Foredraget tager 1-2 timer efter behov. Der kan indlægges en kaffepause.
Rikke er privatpraktiserende psykolog og klinisk specialist i børn og unge. Hun har igennem mange år superviceret pædagoger og inddrager hendes erfaringer herfra i foredraget.

Litteratur til foredraget:
Tryg tilknytning i vuggestuen (2021) Dansk Psykologisk Forlag

Tryg tilknytning i vuggestuen

Download invitations-skabelon

 

 

Forældresamarbejde

Markante forældre - handler i kærlighed
For fagprofesionelle i dagpleje, dagtilbud og skole
Download invitations-skabelon

Moderne forældreskab - gå kærligt foran
For forældrene
Download invitations-skabelon

Anbefalet litteratur
Markante forældre 
Dansk Psykologisk Forlag

 

Relationers betydning

Udviklende øjeblikke og tilknytning i dagplejen, i daginstitutionen, i familiepleje, i børnefamilien.
For fagprofesionelle og børnefamilier. 
Download invitations-skabelon

Anbefalet litteratur
Udviklende øjeblikke,
Akademisk Forlag 2015, genudgivet 2019

 

Omsorgssvigts konsekvenser

I sku' bare ha' set mig 
For fagprofessionelle indenfor dag- og døgnbehandling samt forbyggelse
Download invitations-skabelon

Anbefalet litteratur
I sku' bare ha' set mig,
Akademisk Forlag 2011

 

Børnebreves og børnerapporters narrative effekt

Livets røde tråd i barnets perspektiv
For fagprofessionelle der i perioder følger et udsat barn et stykke i livet og ønsker at dokumentere indsatsen til glæde for barnets identitetsudvikling.
For fagprofessionelle, der udreder eller udfører terapi med børn og ønsker at skrive børnerapporter efter udredning eller breve i eller efter terapi.
Download invitations-skabelon

Anbefalet litteratur
Barnets perspektiv, Dansk Psykologisk forlag 2022 

Barnets perspektiv

 

Se priser her

 

Medlem af: