Supervision

Jeg tilbyder professionelle personer omkring børn og familier supervision, undervisning og foredrag i optimal udvikling for børn, unge og familier.

Der kan være tale om:

  • Sagssupervision
  • Implementering af Daniel Sterns udviklingsteori som metode og arbejdsmodel
  • Udarbejdelse af udviklingsplaner for børn, unge, voksne og ældre
  • Individuel supervision


Individuel supervision kr. 1500,- for 1½ time.

Et gruppesupervisionsforløb opbygges som oftest således, at supervisionen indledes med en hel eller en halv temadag, omhandlende hvorledes man får det optimale ud af supervision.

Temadagen kombineres med undervisning i optimal udvikling for både de der skal til at modtage supervision og for de mennesker den pågældende faggruppe har som målgruppe.

En temadag efterfølges af en række jævnlige supervisioner af 2-3 timers varighed.

Supervisioner af enkelte eller af grupper kan både foregå på den pågældende arbejdsplads og i min private praksis.

Supervisionspriser er afhængige af gruppens størrelse.