Psykolog Rikke Yde Tordrup

Jeg henvender mig til både børn, unge, voksne og par. Jeg tilbyder samtaleterapi, rådgivning, supervision, undervisning og foredrag.

Jeg har ydernummer og kan modtage lægehenviste klienter med tilskud fra sygesikringen.

Grundlæggende tror jeg på og har erfaring med, at mennesket kan opnå større livskvalitet ved at fokusere på sin egen udvikling i en nærværende kontakt.

Indsigt i livets kriser kan give anledning til muligheder for udvikling og større livskvalitet.

 • Baggrund: Født 1973
 • Uddannet cand. psych. Fra Århus Universitet 2001
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2005
 • Specialist i klinisk børnepsykologi 2013
 • Gift og mor til tre

Arbejdserfaring:

 • Allerød Kommune Social Service for børn og forældre
 • Allerød Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Døgnbehandlingshjem Egelundshuset Jægerspris Kommune
 • Børne- og Ungdomsrådgivningen Ringkøbing Amt
 • Børnesagkyndig ved Statsforvaltningen Midtjylland
 • PAS konsulent (Post Adoption Service) for familiestyrelsen
 • Behandlingsinstitutionen Tippen Varde Kommune
 • Supervisor for behandlingshjem og kommuner
 • Privatpraktiserende
 • Gæsteforlæser på psykologistudiet ved Ålborg Universitet
 • Medforfatter til "I sku' bare ha' set mig" Akademisk forlag 2011
 • Forfatter til "Udviklende øjeblikke" Akademisk forlag 2015
 • Medforfatter til "Pædagogiske miljøer og aktiviteter" Akademisk forlag 2017
 • Forfatter til "Markante forældre" Dansk Psykologisk Forlag 2017